top
Print side E-mail side 

Klargøring og timing

Det kræver mere end hvid maling og en solskinsdag!

En naturlig følge af værdifastsættelse af en virksomhed er også at få defineret hvilke områder, virksomheden med fordel kan forbedre før et salg.
Afhængig af tidshorisont kan flere indsatser gøres med henblik på at øge virksomhedens værdi.

Hvis for eksempel virksomheden har indirekte omkostninger for 5 mio. kr. om året og disse nedbringes med 0,5 mio. kr., vil nutidsværdien af virksomheden typisk øges med besparelsen gange faktor 3 til 7 (afhængig af branche, etc.). Derfor er det en god idé at få gennemgået virksomhedens ikke-personelle omkostninger professionelt.

I langt de fleste virksomheder gælder det at det er mennesker, der skaber værdi. En potentiel køber vil blandt andet se på organisationen, størrelse, kompleksitet, nøglemedarbejdere og fastholdelsesplaner, sårbarhed, konkurrence klausuler og meget mere. I Transaktionskompagniet tror vi på, at den optimale organisation kan bane vejen for et optimalt salg.

Virksomhedens navn, brandværdi, positionering i markedet og eventuelle samarbejdspartnere er også vigtige området at forholde sig til. Afhængig af tidshorisont kan flere tiltag gøres for at klargøre salget.

Timing betyder rigtig meget – og der er mange forhold, der dels kan gøre at timingen er god og at timingen er mindre god. Vi kan – sammen med dig – komme med en vurdering af om tidspunktet/timingen for et salg er god – eller mindre god.

Endelig tilbyder TransaktionsKompagniet sparring med virksomhedens revisor og ledelse med henblik på at udfordre og understøtte den praksis, virksomheden i dag bruger.

Kontakt os, hvis du ønsker at høre, hvordan vi kan øge værdien af din virksomhed. Du er også velkommen til at udfylde spørgeskema, så vender vi tilbage til dig.

TransaktionsKompagniet ApS
Lyngebækgårds Allé
DK -2990 Nivå 
+45 7022 1711
 
   

© 2024 TransaktionsKompagniet ApS.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3