top
Print side E-mail side 

Processen - i korte træk

Køb eller salg - vi har processen og tilpasser den til dit behov!

Mange års erfaring fortæller os, at ikke 2 processer er ens. tværtimod! Men heldigvis er der også mange af elementerne i processerne, der fra opgave til opgave minder om hinanden og som indeholder stort set de samme opgaver.

Derfor har vi udarbejdet en proces for henholdsvis køb af en virksomhed - og salg af en virksomhed.

For begge processers vedkommende gælder:

Vi har skåret processens kompleksitet ned til de mest nødvendige

Vi forsøger ikke at gøre det sværere end det er! - med skyldig hensyntagen til at vi skal sikre en ordentlig og grundig proces for alle involverede parter

processerne kan justeres og tilpasses fra start og undervejs, så den passer optimalt til den aktuelle opgave.

VURDERING

Er det kun bundlinjen, der tæller?

Der kan være mange gode grunde til at få værdisat sin virksomhed. Måske er tiden kommet til at sælge, eller at udvide gennem opkøb af konkurrenter? Måske skal aktiviteterne udvides med nye forretningsområder eller måske ønskes generationsskifte?

Udgangspunktet kan variere, men det hele starter med at få vurderet, hvilken værdi virksomheden har i dag.

Hvor skabes værdien egentlig? Er det evnen til at tjene penge? En række nøglemedarbejdere? IT Systemet? En attraktiv branche?

I Transaktionskompagniet har vi kompetencer til at analysere virksomhedens økonomi, herunder nøgletal fra driftsregnskabet, ejerforhold, aktiver/passiver etc.

Vi kigger ligeledes på virksomhedens organisation, struktur og historie.

Ligeså vigtigt er det at forstå, hvilken branche virksomheden er i, så vi kan lave en relevant sammenligning med andre virksomheder og tage højder for de udfordringer/muligheder branchen repræsenterer.

Ved systematisk at gennemgå disse faktorer, kan vi værdisætte virksomheden korrekt.

Kontakt os, hvis du ønsker at lade os give en vurdering af din virksomhed. Du er også velkommen til at udfylde vedlagte spørgeskema, så vender vi tilbage til dig.

KLARGØRING - er din virksomhed klar til at blive sat til salg?

Det kræver mere end hvid maling!

En naturlig følge af værdifastsættelse af en virksomhed er også at få defineret hvilke områder, virksomheden med fordel kan forbedre før et evt. salg. Afhængig af tidshorisont kan flere indsatser gøres med henblik på at øge virksomhedens værdi.

Hvis for eksempel virksomheden har indirekte omkostninger for 5 mio. kr. om året og disse nedbringes med 0,5 mio. kr., vil nutidsværdien af virksomheden typisk øges med besparelsen gange faktor 3 til 7(afhængig af branche, etc.). Derfor er det en god idé at få gennemgået virksomhedens ikke-personelle omkostninger professionelt.

Det er mennesker, der skaber værdi. En potentiel køber vil blandt andet se på organisationen, størrelse, kompleksitet, nøglemedarbejdere og fastholdelsesplaner, sårbarhed, konkurrence klausuler og meget mere. I Transaktionskompagniet tror vi på, at den optimale organisation kan bane vejen for et optimalt salg.

Virksomhedens navn, brandværdi, positionering i markedet og eventuelle samarbejdspartnere er også vigtige området at forholde sig til. Afhængig af tidshorisont kan flere tiltag gøres for at klargøre salget.

Endelig tilbyder Transaktionskompagniet sparring med virksomhedens revisor og ledelse med henblik på at udfordre og understøtte den praksis, virksomheden i dag bruger.

Kontakt os, hvis du ønsker at høre, hvordan vi kan øge værdien af din virksomhed.

Læs mere om processernes indhold her:

Køb af en virksomhed - processen i korte træk 

Salg af en virksomhed - processen i korte træk

TransaktionsKompagniet ApS
Lyngebækgårds Allé
DK -2990 Nivå 
+45 7022 1711
 
   

© 2024 TransaktionsKompagniet ApS.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3